Noclegi nad morzem w Polsce

Łeba, Ustka, Władysławowo, Sopot, Hel, Międzyzdroje, Kołobrzeg

 

Dolina Dolnej Odry

03 wrzesień 2013r.

Dolina Dolnej Odry Obejmuje ujściowy odcinek Odry, a jako region fizyczno-geograficzny rozciąga się na długości ponad 100 km od okolic Kostrzyna aż do Zalewu Szczecińskiego. Na przeważającym obszarze tworzy rozległe rozlewiska i sieć kanałów (zarówno naturalnych, jak i sztucznych) wypełniających szeroką miejscami na 8-18 km dolinę. Dolina Dolnej Odry uważana jest za dolinę przełomową, która przecina szereg pagórów i wzgórz morenowych uformowanych podczas ostatniego zlodowacenia


Stare Łysogórki i Siekierki

03 wrzesień 2013r.

Stare Łysogórki i Siekierki Mimo że dzieje tych dwóch niewielkich wsi sięgają XIV wieku, do historii przeszły w związku ze spektakularną operacją forsowania Odry w kwietniu 1945 roku m.in. przez I Dywizję Piechoty im. Tadeusza Kościuszki. Trud pokonania doliny rzecznej był tym większy, że ze względu na wiosenne roztopy nisko położona dolina tworzyła ogromne rozlewiska. Rejon Siekierek i Łysogórek przylega do płaskiego dna doliny Odry, do jej odcinka zwanego basenem