Noclegi nad morzem w Polsce

Łeba, Ustka, Władysławowo, Sopot, Hel, Międzyzdroje, Kołobrzeg

Pomorze środkowe - osobliwości przyrodnicze

06 sierpień 2011r.

Pomorze środkowe pod względem zalesienia (blisko 40 proc, powierzchni) ustępuje tylko Ziemi Lubuskiej. Najbardziej zalesiony jest obszar wokół Wałcza (ponad 50 proc. powierzchni). Od Wałcza w stronę Szczecinka, Człuchowa i Bytowa ciągną się największe kompleksy leśne. Chociaż przeważają lasy iglaste (87 proc.), głównie sosnowe, to na sporych połaciach występują także lasy mieszane lub bukowe, rzadziej - dębowe. Na Pomorzu środkowym i Krajnie znajduje się wiele reliktowych lub unikalnych zespołów przyrodniczych, z których część objęto ochroną i obserwacją. Największe skupisko rezerwatów znajduje się w okolicach Człuchowa i Wałcza, Oto krótka prezentacja rezerwatów. Osiedle kormoranów w Pakotulsku w woj. słupskim, w nadleśnictwie Czarne Czł. nad jeziorem Szczytno, zajmuje obszar 22,5 ha. Jest to rezerwat ptasi z kolonią kormoranów, liczącą 400-500 gniazd oraz z pewną liczbą czapli. Konno rany są dużymi ptakami, osiągają długość 80 ern, mają czarne upierzenie, hakowaty dziób i silnie zakrzywione pazury, Doskonale fruwają i świetnie nurkują. Niegdyś były to ptaki powszechnie występujące, zostały jednak wyniszczone przez ludzi. Przylatują w marcu - kwietniu, odlatują w lipcu. Rezerwat w Pakotulsku stanowi osobliwość na skalę europejską, jest przedmiotem zainteresowania naukowców. Jezioro Lubiatowskie koło Koszalina stanowi rezerwat ptasi (370 ha) ze stanowiskami lęgowymi łabędzia niemego oraz innych ptaków (kaczka krzyżówka, kaczka cyranka, perkoz, żuraw, kurka wodna, łyski). Obowiązuje tu zachowanie ciszy i zakaz wędkowania. Jezioro Piekiełko w Poroście koło Koszalina i jez. Sporackie koło Człuchowa oraz jez. Orle w Lubkowie koło Miastka - to rezerwaty wodno-roślinne, z charakterystyczną roślinnością - lobelią i poryblinem, Cisy w Czarnem - to rezerwat ścisły (wyłączony z ruchu turystycznego), zajmuje obszar 25,2 ha lasu. Jest to drugi co do wielkości rezerwat cisów w Polsce. Rośnie tu około 500 cisów, w wieku 600-700 lat. Samosiewy cisa zazwyczaj giną po 2-3 latach. W Czarnem natomiast udało się zachować przy życiu około 300 młodych cisów. Stąd też zainteresowanie naukowców tym rezerwatem. Janiewickie Bagno w nadleśnictwie Żukowo, w pobliżu leśniczówki Janiewice koło Sławna, jest rezerwatem leśno florystycznym z charakterystycznym borem bagiennym, z reliktową maliną moroszką, żurawiną błotną, bażyną czarną i innymi roślinami. Jego osobliwość polega na tym, ze znajduje się tu najdalej na zachód i na południe wysunięte stanowisko maliny moroszki, rośliny arktycznej. Diabli Skok w Szwecji koło Wałcza, jest rezerwatem leśnym (11,6 ha), zajmuje stary wąwóz z licznymi źródliskami. Zbocza wąwozu porasta las mieszany z okazami pomnikowymi (sosna, buk, dąb, a także brzoza, klon, lipa, jesion, świerk, daglezja). Międzybórz koło Człuchowa jest małym rezerwatem leśnym, wyłączonym z ruchu turystycznego. Charakterystycznym elementem tego rezerwatu są stare okazy buka, dębu i sosny Natomiast rezerwat Wieleń k. Polanowa obejmuje las bukowy. Bocheńskie Błoto - rezerwat o tej nazwie położony jest w Brzeziu koło Człuchowa wyłączony z ruchu turystycznego, 5q tu okazy flory i stanowiska gnieżdżenia się ptactwa (żuraw, bocian czarny, czapla). Torfowisko Morzysław Maty w Zlocieńcu i rezerwat Kozie Brody na łąkach koło Jastrowia są rezerwatami torfowymi, z charakterystyczną roślinnością (koło Jastrowia - kępy niskiej brzozy). Osobliwością rezerwatu Stary Załom koło Człopy (wyłączony z ruchu turystycznego) jest występujący tu gatunek turzycy podgórskiej — ptasie łapki. Również rezerwat Solnisko w Kołobrzegu wyłączony jest z ruchu turystycznego. Osobliwością tego obszaru nad Parsętą są «słonorośla. Projektuje się - prócz wymienionych - utworzenie ponad 50 następnych rezerwatów, m, in. ichtiologicznych, leśnych, glebowych i widokowych. Prócz rezerwatów istnieje tutaj około 130 pomników przyrody w postaci pojedynczych starych drzew, grup drzew i alei zabytkowych. Zwracają uwagę także stare parki, np. w Połczynie Zdroju, Koszalinie, Słupsku, Człuchowie oraz parki wiejskie przy dawnych pałacach. Najstarszy na tym obszarze dąb liczy ponad 1 000 lat (obwód pnia — 800 cm), rośnie na polach PGR Białowąs koło Szczecinka. Wiele jest innych ciekawych i starych okazów, jak np. przy nadleśnictwie Żukowo 6 dębów nazwanych Rodziną Księcia Warcisława (książę pomorski, 1290—1326, mąż Elżbiety Piastówny Śląskiej, twórca obwarowań grodów w Sławnie, Darłowie, Polanowie i Słupsku). Podobno tutaj książę z rodziną przyjeżdżał na polowania. Dęby te liczą 250-400 lat, mają w obwodzie 370-540 cm. Okazem na skalę europejską jest olbrzymi głaz narzutowy — największy w Polsce — w miejscowości Tychowo na południe od Koszalina. Nosi on nazwę Głazu Trygława (Trzygła-wa). Granitowy głaz ma obwód 50 m, wysokość nadziemną — 3,80 m, długość — około 16 m, szerokość — 11 m, a waży około 20.000 kg.

ocena 3,8/5 (na podstawie 91 ocen)

Twoje miejsce na letni wypoczynek na morzem w Polsce.
Pomorze Środkowe, turystyka, przyroda, Koszalin, Człuchów, Połczyn Zdroju