Noclegi nad morzem w Polsce

Łeba, Ustka, Władysławowo, Sopot, Hel, Międzyzdroje, Kołobrzeg

Wyższe uczelnie wybrzeża

07 czerwiec 2012r.

Niezmiernie ważną rolę spełniają wyższe uczelnie Wybrzeża. Obecnie czynnych jest w Gdańsku i Sopocie 6 wyższych szkół, do których uczęszcza ok. 11 000 studentów. Największa z nich, uruchomiona w 1946 r. Politechnika Gdańska, mieści się w dużym zespole gmachów w Gdańsku-Wrzeszczu. Część z nich odbudowano po zniszczeniach wojennych, inne wzniesiono w ostatnich latach. Uczelnia ta związana jest silnie z gospodarką Wybrzeża Gdańskiego, m. in. z pracą portów i stoczni, odbudową i rozbudową Gdańska, jego licznymi gałęziami przemysłu. Ważniejsze kierunki studiów w Politechnice Gdańskiej to architektura, budowa okrętów, budownictwo wodne i lądowe, technologia chemiczna, elektrotechnika, łączność, komunikacja i inne. Na Politechnikę uczęszcza ok. 4700 studentów, w tym kilkadziesiąt -osób z 9 krajów europejskich i pozaeuropejskich, m. in. z Wietnamu, -Chin, Korei i Cejlonu. Podobnie jak Politechnika Gdańska powiązania z gospodarką Wybrzeża ma sopocka Wyższa Szkoła Ekonomiczna z kierunkami studiów: ekonomika, transport, ekonomika i organizacja morskiego przemysłu rybnego i ekonomika przemysłu. Uczęszcza do niej ok. 450 studentów. W Sopocie również mieści się Państwowa Wyższa Szkoła Muzyczna, do której uczęszcza ok. 170 słuchaczy. Drugą szkołą artystyczną jest Wyższa Szkoła Sztuk Piastycznych z ponad 200 studentami. Kierunki studiów w tej uczelni to malarstwo, architektura wnętrz i rzeźba. Uczelnia ta zajmuje wspaniały gmach słynnej gdańskiej Zbrojowni przy Targu Węglowym. Do mieszczącej się w wielkim zespole gmachów w Gdańsku--Wrzeszczu Akademii Medycznej uczęszcza ok. 2500 studentów na wydziały: lekarski, stomatologię i farmację. Opodal Akademii Medycznej przy ul. Sobieskiego mieści się Wyższa Szkoła pedagogiczna licząca ok. 900 słuchaczy. Kierunki studiów w niej to: historia, filologia polska, geografia, matematyka, fizyka, chemia i pedagogika. Słuchacze wyższych uczelni mają do dyspozycji 18 domów studenckich z ok. 3600 miejscami. Skupiającą się przy wyższych uczelniach kadrę naukową uzupełniają wybitni specjaliści z szeregu instytutów naukowych, m. in. Instytutu Morskiego w Gdańsku, Morskiego Instytutu Rybackiego w Gdyni, Instytutu Budownictwa Wodnego PAN w Gdańsku, Instytutu Medycyny Morskiej w Gdańsku, Zakładu Morskiego Centralnego Instytutu Ochrony Pracy w Gdańsku i innych placówek naukowych. Spośród wielu placówek zajmujących się upowszechnianiem oświaty i kultury wymienić należy przede wszystkim liczne biblioteki z ogromną, liczącą kilkaset tyisięcy woluminów Gdańską Biblioteką Polskiej Akademii Nauk na czele. Ta ostatnia dzięki zatrudnieniu dużego zespołu wybitnych specjalistów i posiadaniu niezmiernie bogatych zbiorów bibliotecznych a także dzięki różnorodnej działalności, m. in. wydawniczej, wystawienniczej, odczytowej itp. należy niewątpliwie do czołowych placówek oświaty, nauki i kultury na Pomorzu. Praca upowszechniania wiedzy i oświaty drogą czytelnictwa prowadzona jest przez gęstą sieć bibliotek powiatowych, miejskich i gromadzkich. Dane za rok 1960 wykazują istnienie w województwie gdańskim 569 punktów bibliotecznych

ocena 3,8/5 (na podstawie 91 ocen)

Zapraszamy nad morze do Polski.
wycieczki, Gdańsk, oświata